Mari Boman höll utbildning för de nya ledamöterna | Sverigedemokraterna i Örebro län

Mari Boman höll utbildning för de nya ledamöterna

Mari Boman höll utbildning för de nya ledamöterna

Den 8 november höll vår Riksombudsman Mari Boman en utbildning i Örebro för länets nya ledamöter. Syftet var att lära sig vad partiets riktlinjer är, samt hur det parlamentariska arbetet fungerar. Ett visst fokus landade på skillnaderna mellan den organisatoriska styrelsen och den parlamentariska gruppen. Något som även påtalades var vikten att protokollföra samtliga gruppmöten och efter justering skicka ut dessa till samtliga i gruppen, så alla har lätt tillgängligt om vad som beslutats och vem som skall göra vad.

Vi börjar nu så smått närma oss årsmötesperioder, så framtida utbildningar inom partiet kommer dröja fram tills 2019.