Två motioner inlämnade till Regionfullmäktige | Sverigedemokraterna i Örebro län

Två motioner inlämnade till Regionfullmäktige

Idag lämnades två motioner in till Regionfullmäktige i Region Örebro län.

Den första motionen skriven av vårt Regionråd Elin Jensen handlar om att ta bort den övre åldersgränsen på 74 år för att få kallelse till undersökning inom mammografi.
”Alla kvinnors liv är värda att rädda, yngre som äldre, och livet tar inte slut efter 74 år. För att ha en
jämlik vård där vi inte diskriminerar äldre kvinnor borde den övre åldersgränsen för att kallas till
avgiftsfri mammografi tas bort.”

Motionen finns att läsa här.

Den andra motionen lämnades in av vår ledamot i Nämnden för samhällsbyggnad tillika fullmäktigeledamot Mats Seijboldt.

Motionen belyser hur man i regionen idag bedriver en väldigt ineffektiv kontrollverksamhet inom kollektivtrafiken, och hur man istället skulle kunna effektivisera denna på ett bättre sätt, samt underlätta arbetet för chaufförer inom kollektivtrafiken.
”Att genomföra biljettkontroller på linjer och/eller under tider där antalet passagerare är betydligt
lägre i jämförelse med andra linjer är inte ett effektivt sätt att hantera problemen med
betalningsvägran, och inte heller ett effektivt användande av våra skattemedel till denna verksamhet.”

Motionen finns att läsa här.