Svar till Catrin Steen (Mp) | Sverigedemokraterna i Örebro län

Svar till Catrin Steen (Mp)

Svar till Catrin Steen (NA 3/10)

I Catrin Steens något spretiga debattartikel ger hon sig in i ett försök att återge en typisk miljöpartistisk bild av Sverigedemokraterna. När vi inte blir kallade för rasister, nynazister eller främlingsfientliga slänger man nu in ord som kulturfientliga och det senaste till samlingen- att vi ska vara ett hot mot det fria ordet.

Catrin Steen utför genom sin debattartikel ett lika gammalt, som ohederligt retoriskt knep. Först tillskriver man sin motståndare åsikter denna inte har, och därefter angriper man dessa åsikter. Detta brukar inom retoriken kallas för att måla halmdockor. Steens logik är att eftersom vi inte vill använda våra gemensamma skattemedel för att bekosta kultur som särskilt lyfter fram frågor om HBTQ, genus och mångfald är vi med det ett hot mot det fria ordet.

Flertalet förstår säkert att det fria ordet handlar om helt andra frågor än huruvida skattepengar ska användas till att lyfta fram dessa frågor. Exempelvis förstärkt direktdemokrati, fler lokala folkomröstningar, stärkt medborgarinflytande m.m. Frågor som SD försökt driva igenom både i riksdagen och lokalt, men som Mp och de övriga partierna tagit avstånd från.

Vidare för Catrin Steen ett resonemang om att kultur har ett syfte att provocera. Det kan så vara för vissa typer av kultur, men det betyder inte att våra skattemedel särskilt ska främja sådan kultur. Eller tycker Catrin Steen att det vore klokt och ansvarsfullt att exempelvis ställa ut Lars Vilks rondellhundar enbart för att provocera?

Catrin skriver vidare att ”de flesta politiker är överens om att vi ska ha ett kulturliv som kommenterar och speglar samhället och tvingar oss att se det med nya perspektiv”. Tvingar? Jag och Catrin har olika sätt att se på demokrati. Den dagen vi ska börja tvinga på medborgare politiskt pådrivande kulturyttringar eller perspektiv, då är demokratin hotad på riktigt.

Det Catrin nämner i sin insändare, om SD:s förslag till revideringen av regionens kulturplan är mycket riktigt ett solklart politiskt ställningstagande och jag är glad och tacksam över att man lyfte in två av flera av SD:s förslag i revideringen. Jag har som ledamot i fokusnämnden för kultur bildning och ideell sektor inkommit med en rad olika förslag till ändringar i regionens kulturplan, eftersom planen tenderar att inte förhålla sig till saklighet ur ett jämlikhets/jämställdhetsperspektiv. Majoriteten med Mp i spetsen tycker precis tvärtom och pushar extra mycket för att lyfta fram en speciell grupp, nämligen invandrare. Majoriteten i region Örebro län tycks inte se att denna orättvisa mot de övriga länsborna, att det satsas mer på en viss grupp istället för att utgå från att alla som vill ska kunna ta del av kulturen på samma villkor. Det får givetvis stå för majoriteten men vi i SD tycker att alla medborgare ska få samma förutsättningar till kultur. Det är tydligt att Mp inte delar vår önskan att lyfta kulturarv, kulturmiljö och hembygd. Istället vill de att kulturplanen ska belysa HBTQ-certifieringar och genus.

SD har mycket riktigt genom en motion från 2016 i riksdagen, lyft fram vikten av att uppmuntra till ökad reflektion kring vårt kulturarv och bevarandet av densamma. Givetvis ställer jag och mina partikamrater i regionen oss bakom denna motion. Catrin Steen har all rätt att tycka att detta är dåligt att bevara vårt kulturarv eftersom det fria ordet är en viktig grundsten i vårt samhälle. Jag tänker inte sjunka till samma låga nivå som Mp genom att kalla alla miljöpartister för en samling av kulturarvsfientliga krafter som gör allt i sin makt för att radera vårt svenska kulturarv och identitet till förmån för mångkultur.  För när allt kommer omkring, och som Catrin själv skriver i sitt inlägg, så behöver sjuklövern bara vakna upp ur sin sömn. Vi är många som väntar.

 

Virosa Viberg, Sverigedemokraterna Region Örebro län

SD-s svar på Steens artikel