Skattemedel används till propaganda mot ett demokratiskt valt riksdagsparti | Sverigedemokraterna i Örebro län

Skattemedel används till propaganda mot ett demokratiskt valt riksdagsparti

Många partier är idag oroliga inför valet nästa år. Speciellt oroliga är de över Sverigedemokraternas framgångar. Men jag kunde aldrig tro att de skulle sänka sig till att använda skattemedel för att bedriva politisk påverkanskampanj mot enskilda partier.

Konferensen” Maskulinitet och politik” anordnades av Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län och hölls i Örebro i oktober nu i år. På denna konferens nämndes Sverigedemokraterna flera gånger i negativa ordalag. En programpunkt hette ”Myten om (vita) män och den politiskt artikulerade rasismen”. Föredragande var Diana Mulinari, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet och hon höll ett halvtimmeslångt föredrag om Sverigedemokraterna. Det var många angrepp på vårt parti som var tagna ur felaktigheter och antaganden och partiet blev kallade både det ena och andra.

Förutom prat om ”rasistisk agenda”, Breiviks manifest och en massa andra oriktigheter, berättade hon på ett ringaktande sätt om hur kvinnor och ”rasifierade” kunde stödja ett sådant parti som SD. Det sätt hon beskrev de ”rasifierade” grupperna som röstar på Sverigedemokraterna på var nedlåtande och nästan föraktfullt. Hade någon annan talat om de här grupperna i dessa ordalag är jag helt övertygad om att denne skulle få epitet kastade på sig.

Det är mycket tvivelaktigt att Region Örebro län är med och bjuder in en föreläsare som helt klart har en agenda att driva kampanj mot ett demokratiskt valt parti. Denna konferens anordnades av Länsstyrelsen och Region Örebro län i samarbete. Dessa organisationer är skattefinansierade. Att skattemedel används för politiska påverkanskampanjer mot ett enskilt parti kan inte anses demokratiskt och jag tror inte att skattebetalarna tycker att det är detta deras pengar ska gå till.

Jag hoppas att vi slipper se att offentliga medel finansierar politiska kampanjer mot enskilda partier i framtiden.

 

Elin Jensen
Regionråd för Sverigedemokraterna
Region Örebro län

 

Med anledning av ovanstående lämnades även en interpellation in i ärendet, där en rad frågor ställs till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S).
Interpellationen finns att läsa i sin helhet här: interpellation propaganda