SD-kvinnor | Sverigedemokraterna i Örebro län

SD-kvinnor

SD-kvinnor är en intressegrupp för oss kvinnliga Sverigedemokrater.

Vi framför de politiska frågor och ställningstaganden som moderpartiet för, men verkar mestadels inom områden som rör specifikt kvinnor. Dessa kan exempelvis vara vård och familjepolitik. Som SD-kvinna ses vi och samtalar utefter en punktordning i ämnen som för stunden är samhällsaktuella. Det vi samtalar och beslutar om rör oftast event vi vill närvara på, utbildningar vi önskar deltaga i, kampanjer eller samkväm som vi vill anordna eller gå på. Att stärka kvinnors politiska engagemang är vårt huvudmål.

Vårt engagemang är brett och SD-kvinnor syns ofta i kommunföreningarna när dessa har politiska kampanjer. Vi är alltid välkomna och behövda i samtalen med medborgare där vi lyfter kvinnliga politiska hjärtefrågor.

SD-kvinnor kallas  kontinuerligt till träffar, ungefär 4-5 gånger per år. På träffarna med SD-kvinnor lyfts frågor och tankar i det vi reflekterat över från samhället och vår vardag. Detta omvandlar vi till synpunkter som vi presenterar politiskt med vår moderorganisation Sverigedemokraterna. Vi tar gemensamt på träffarna beslut i vad vi aktiverar och engagerar oss i.

Vi har en kontaktansvarig som leder träffarna och sammanställer vad som sägs. Vi är inte en styrelse så mötena sammanställs via minnesanteckningar. SD-kvinnor i Örebro län  kallas till träffarna via kallelse till, den av medlemmen, registrerade mailadressen. Kontaktansvarig håller i träffen. Mötesordning är öppen och alla mötesdeltagare åsikter och tankar är lika viktiga och värdefulla.

Är du kvinna och medlem i Sverigedemokraterna men inte medlem i
SD-kvinnor? Då  registrerar du dig kostnadsfritt och enkelt på SD-kvinnors hemsida.

Varmt välkommen till oss!