Rapport från Reigionfullmäktige 20-21 nov (budgetdebatt) | Sverigedemokraterna i Örebro län

Rapport från Reigionfullmäktige 20-21 nov (budgetdebatt)

Så har då årets budgettdebatt ägt rum i Regionfullmäktige. Likt tidigare år så var det majoritetens (S, V, Mp) som röstades igenom.

Sverigedemokraterna valde i sin budget att fokusera på vården och de problem som finns där, allt från de långa vårdköerna till arbetsmiljön och anställningsförhållanden för vår personal.
Precis som tidgare år så innebar detta att övriga partier riktade kritik mot vår budget då vi väljer att spara in på andra områden som kultur och regional utveckling. För oss är det prioriterat att kunna garantera länets medborgare en patientsäker vård som ges i tid och samtidigt erbjuda våra medarbetare en trygg och rofylld arbetsplats med goda möjligheter till kompetensutveckling och karriärstegar.

Själva budgetdebatten handlade mycket om de långa vårdköer som finns i sjukvården samt personalen som flyr vår organisation för att istället ta en anställning hos en privat aktör.
Men förslagen för att komma till rätta med problemen lös med sin frånvaro. Från majoritetens håll riktade man in sig på drop-in öppet på våra vårdcentraler och från alliansen pratade man om ytterligare privatiseringar inom sjukvården, förslag som i realiteten inte kommer lösa problemen. Sverigedemokraterna valde istället att satsa pengar på personalen, dels de som redan finns i organisationen med också för att locka tillbaka tidigare personal som valt att lämna. En bättre arbetsmiljö för personalen resulterar i en friskare personal och färre sjukskrivningsantal, vilket i sin tur också innebär en förbättring för våra patienter.

Vi valde också att minska investeringsramarna i årets budget samt att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en lista över prioriterade investeringar, något som alliansen uppmärksammade och kritiserade oss för. Frågan är om de själva förstår innebörden och effekten av de höga investeringskostnader som regionen står framför.
De föreslagna investeringsvolymerna klaras inte med Region Örebro läns egna medel utan måste finansieras med återlån. Återlån innebär att man använder intjänade pensionsrättigheter för att för att stärka det ekonomiska kapitalet för att finansiera investeringar. Man lånar helt enkelt pengar av framtida pensioner. Det här ser vi som problematiskt då det är pengar som måste betalas tillbaka förr eller senare. För att bygga upp kapital för framtida investeringar behöver vi ett bra ekonomiskt resultat och växande egna medel.

Sverigedemokraternas budget för 2018 finns att läsa i sin helhet här: SD Budget 2018 

Majoritetens och alliansens budgetmotioner finns på regionorebrolan.se här kan du också hitta webbsändningar från regionfullmäkiges sammanträde.