Utveckla och bredda Karlskoga Lasarett och Avdelning Q | Sverigedemokraterna i Örebro län

Utveckla och bredda Karlskoga Lasarett och Avdelning Q

Pressmeddelande – Utveckla och bredda Karlskoga Lasarett och Avdelning Q

Sverigedemokraterna i Region Örebro län vill lyfta fram några viktiga aspekter att ta i beaktande. Vi vill se att Karlskoga lasarett med dess sjukvård, med inriktning mot kvinnor, kan vidareutvecklas och kompetenssäkras. Karlskoga lasarett har inte framhävts eller profilerats i samma utsträckning som universitetssjukhuset i Örebro efter omorganisationen. Vi behöver utveckla ALLA sjukhus inom regionen och ge dem förutsättningar att kunna erbjuda den vård och patientsäkerhet som våra medborgare har rätt till.

Från Sverigedemokraternas sida har vi fokuserat mycket på att inhämta kunskap och föra dialoger med medarbetarna, dels på lokal nivå, dels genom kontakter med övriga förlossningsavdelningar i landet, som även de saknar neonatalvård. Avdelning Q i Karlskoga har en väldigt bred och kompetent verksamhet med en förlossningsavdelning, BB samt en gynekologavdelning. De graviditeter som är fullgångna och där förlossning bedöms som komplikationsfri, kan utföras i Karlskoga. Medan de som anses som riskförlossningar sker i Örebro där det finns en neonatalavdelning.

Behovet av att kunna erbjuda mer än komplikationsfria förlossningar och därmed utveckla kvinnosjukvården i Karlskoga står i vårt fokus. Mot bakgrund av det har vi lämnat in en motion till regionfullmäktige där vi pekar på behovet av att kunna erbjuda mer högspecialiserad kvinnosjukvård på Karlskoga lasarett.

Vi har även lämnat in en motion där vi pekar på att den neonatala kompetensen som eftersöks till Karlskoga kan säkras på kort sikt. Detta genom att öppna en jourlinje som komplement till dagens bakjour från universitetssjukhuset i Örebro, vi menar att detta skulle ge verksamhetschefen den tid som krävs för att säkra upp bemanningen inom neonatalvården. Alla partier står bakom att vi ska ha två förlossningsavdelningar i Region Örebro län och här menar vi att denna lösningen är ett konkret förslag till att göra det möjligt.

Kontaktperson för frågor kring ärendet:

Patrik
 Nyström
Oppositionsråd

Tel: 070-510 91 31
Mail: patrik.nystrom@sd.se