PRESSMEDDELANDE – Granskning av Region Örebro läns Kulturnämnd | Sverigedemokraterna i Örebro län

PRESSMEDDELANDE – Granskning av Region Örebro läns Kulturnämnd

Inlämnad begäran om revisonsgranskning

Pernilla Marberg (SD) ledamot i Region Örebro läns Kultur- och fritidsnämnd och ersättare Bo Ammer (SD) meddelar härmed att Sverigedemokraterna lämnat in en anmälan för revisionsgranskning på utbetalda medel från Kultur- och fritidsnämnden.

I revisionsgranskningen anmäler vi för granskning ordförande i ett ordförandebeslut i Kultur- och fritidsnämnden, avseende främst utbetalning till ”Opera på Skäret”. Önskan om revisionsgranskning grundar sig i att utbetalningen skett utan nämndprövning och beloppet är stort, samt att orsaken till det akuta likviditetsproblemet inte har redovisats.

Sverigedemokraterna vill också att revisionen granskar vilka delegationsbelopp en ordförande enligt Kultur- och fritidsnämndens arbetsordning har rätt att besluta och förvalta, samt om utbetalningar till ”Filmprojekt” överensstämmer med beslutad kulturplan.

Kontaktpersoner för ärendet

Pernilla Marberg (SD)
pernilla.marberg@sd.se

Bo Ammer (SD)
bo.ammer@telia.com