Partiorganisation/Folkvalda | Sverigedemokraterna i Örebro län

Partiorganisation/Folkvalda

Distriktsstyrelse Sverigedemokraterna Örebro Län

Ordförande   
Per Söderlund – Ansvarig för sociala medier och IT

Vice ordförande
Fredrik Dahlberg – Säkerhetsansvarig

Andre vice ordförande
Patrik Nyström

Ledamöter
Elin Jensen – Sekreterare
Tina Pirttijärvi – Aktivitetsansvarig
Andreas Widlund
Habib Brini – Lokalansvarig
Josefin Pettersson
Pernilla Marberg

Suppleanter
Oscar Lundqvist
Greger Persson
Sven-Erik Kilsten – Kassör
Taisto Tikkanen

 

Address

Sverigedemokraterna Örebro Län
Köpmangatan 59A
702 23  ÖREBRO

 

Anställda

Oscar Lundqvist – Distriktsresurs
oscar.lundqvist@sd.se
Helena Ståhl – Politisk Sekreterare
helena.stahl@sd.se

 

Folkvalda Region Örebro län (Regionfullmäktige)

Örebro läns Södra

Ordinarie
Elin Jensen
Oscar Lundqvist

Ersättare
Greger Persson
Sven-Erik Kilsten
Patrik Nyberg

 

Örebro läns Västra

Ordinarie
Patrik Nyström

Ersättare

Taisto Tikkanen
Tord Werf
Peter Bäckman

 

Örebro-Lekeberg

Ordinarie
Daniel Spiik
Pernilla Marberg
Gunilla Fredriksson
Bo Ammer

Ersättare

Josefin Dahlström
Sergej Salnikov
Habib Brini
Abraham Begallo

 

Örebro läns Norra

Ordinarie
Per Söderlund
Mats Seijboldt

Ersättare

Tina Pirttijärvi
Helena Heiser
Fredrik Dahlberg