Partilokalen | Sverigedemokraterna i Örebro län

Partilokalen

Partilokalen

Sverigedemokraterna Örebro läns partilokal och kansli finns belägen på Köpmangatan 59 i Örebro. Lokalen delas tillsammans med kommunföreningen Sverigedemokraterna Örebro.

Under jäma mellanrum bjuder vi in medlemmar och övrigt intresserade till Öppet Hus. Då håller vi mindre föreläsningar, utbildningar och övriga aktiviteter, håll uppsikt i din mejl och på vår facebooksida efter kommande evenemang!

 

Adress
Sverigedemokraterna Örebro Län
Köpmangatan 59A
702 23  ÖREBRO