Sverigedemokraterna i Örebro län | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Örebro län

Varmt välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

IMG_1630edit

Per Söderlund

Distriktsordförande

Tel: 076-3485643

Postadress

Sverigedemokraterna Örebro län
Köpmangatan 59A
702 23 ÖREBRO
 • Sverigedemokraternas budget för Region Örebro län 2016-2018

  Av Per Söderlund den 27 oktober, 2015
  0

  Det tillhör regionens främsta uppgifter, att bedriva sjukvård och tandvård utifrån befolkningens behov. Vården skall vara solidariskt finansierad via skattsedeln, vara rättvist fördelad, vara lätt tillgänglig, samt ges med ett likvärdigt bemötande till alla efter behov. Vården skall sträva efter att motsvara medborgarnas förväntningar. Med bibehållen god kvalitet och hög patientsäkerhet ska vården ges på ett kostnadseffektivt sätt, oavsett om vården utförs i offentlig eller privat regi. En god sjukvård är en förutsättning för länets framtida utveckling.

  I vår budget prioriteras sjukvården och pensionsåtagandena, därefter kollektivtrafiken, forskning och utbildning inom regionens verksamhetsområden, därnäst kulturarvet, samt regionala utvecklingsfrågor och folkhögskolor.

  Vi minskar landstingsskatten med 10 öre. Utöver det minskar vi anslagen till, eller avvecklar helt, de verksamheter som inte har direkt anknytning till regionens kärnverksamhet. Genom att kräva att EU-länder tar ansvar för sina medborgare ser vi möjligheter till ytterligare besparingar.

  Vi gör en stor satsning på den personal som arbetar ihärdigt för att sjukvården ska fungera. För att avlasta läkare och sjuksköterskor utökar vi den administrativa vårdpersonalen. Sjuksköterskornas löner står inte i proportion till det arbete de utför. Vi väljer därför att göra en större satsning på denna yrkesgrupp. Vi skapar också utrymme för samtliga undersköterskor inom regionen att arbeta heltid.

  För Sverigedemokraterna
  Mikael Hedström
  Oppositionsråd

  Läs hela Sverigedemokraternas budget för Region Örebro län 2016.

 • Kandidaturer till distrikts- och kommunföreningsstyrelser

  Av Per Söderlund den 25 oktober, 2015
  0

  Det är dags att kandidera till styrelseuppdrag inom partiet.

  För kommunföreningar gäller att nomineringar skall vara valberednings ordförande skriftligen tillhanda senast den 1 december. Nomineringar till val av valberedning skall vara kommunföreningsstyrelsen skriftligen tillhanda senast den 1 december föregående år.

  För distrikt gäller att nomineringar skall vara valberednings ordförande skriftligen tillhanda senast den 1 januari. Nomineringar till val av valberedning skall vara distriktsstyrelsen skriftligen tillhanda senast den 1 januari.

  Du kan ladda ner blankett för kandidaturer till distriktsstyrelsen här. Blanketten skickas till:

  Sverigedemokraterna Örebro län
  Köpmangatan 59A
  702 23 ÖREBRO

 • Föreläsning om skolpolitk

  Av Per Söderlund den 16 oktober, 2015
  0

  IMG_9658

  Torsdag den 15:e oktober besökte Stefan Jacobsson Örebro län för att berätta om partiets skolpolitik. Föreläsningen hölls i partilokalen på Köpmangatan 59. Stefan är Sverigedemokratenras är ledamot i riksdagens utbildningsutskott och skolpolitisk talesperson för partiet. Efter 15 år som lärare har han mycket goda kunskaper om skolfrågor.

  Några av de saker Stefan berättade om var:

  • Förbättrad lärarutbildning
  • Rektorer ska vara utbildade lärare i botten
  • Vidareutbildning av lärare och rektorer
  • Karriärvägar för lärare
  • Shanghai-modellen
  • Bunkeflomodellen
  • Vikten av att en lärare har ledaregenskaper och brinner för sitt jobb
  • Vikten av bra skolmat
  • Digitalisering av undervisning
  • Samarbete mellan skola och näringsliv
 • Partilokal

  Av Per Söderlund den 13 oktober, 2015
  0

  Från och med 2015-10-13 är partilokalen bemannad och öppen på tisdagar kl 17:00-20:00. Kom förbi och tala lite politik eller bara ta en fika. Välkommen!

  Per Söderlund
  Distriktsordförande, Sverigedemokraterna Örebro län

 • SD-kvinnor

  Av Per Söderlund den 5 september, 2015
  0

  Torsdag den 3 september hölls ett möte i sverigedemokraternas partilokal i Örebro för att förbereda kvinnoförbundets lokala medlemmar inför ett bildande av en lokal arbetsgrupp för Örebro län senare i september. Anina Laroma, regionansvarig SD-kvinna, föredrog förbundets stadgar och mål samt höll medieutbildning.

  ”Den senaste tidens uppgång i opinionsmätningarna syns även i kvinnoförbundet och det märks tydligt att många kvinnor vill börja engagera sig i kvinnofrågor genom vårt förbund. Vi ser ett starkt behov av att starta upp lokalt och det känns roligt.” säger Anina Laroma, riksombudsman och regionsanvarig SD-kvinna.

  ”Jag tycker det är kul att så många kvinnor väljer att engagera sig politiskt. Det här är ett initiativ som vuxit fram hos flertalet av våra kvinnliga medlemmar lokalt, och från distriktets sida ser vi positivt på ett sådant bildande” säger Pelle Söderlund, distriktsordförande SD Örebro län.

  Kort fakta om kvinnoförbundet:

  Syfte:

  Sverigedemokraternas kvinnoförbund verkar för kvinnors intressen samt inflytande i och utanför partiet för att uppnå ett rättvist och jämställt samhälle. Jämställdhet innefattar män och kvinnors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter och innebär att kön inte skall vara ett hinder för personlig utveckling. Det inkluderar därmed bland annat samma möjligheter till samhällsinflytande, ekonomisk status, företagande och utveckling i arbetet.

  Mål

  Kvinnoförbundets mål är att:
  –                           stödja förbundets aktiva kvinnor
  –                           genomföra utbildningar och rekrytera nya medlemmar
  –                           lyfta fram och stödja kvinnliga företrädare
  –                           belysa kvinnors aspekter i politiska frågor
  –                           anta handlingsprogram för vägledning av de förtroendevalda
  –                           rikta insatser för att öka antalet kvinnor i Sverigedemokraternas partiorganisation samt i politiska församlingar
  –                           arbeta politisk både lokalt och centralt

  Arbetsgruppens mål är att:
  –                           sprida information.
  –                           värva nya medlemmar.

  Anina Laroma, Riksombudsman och regionansvarig SD-kvinna
  Pelle Söderlund, distriktsordförande Örebro län