Sverigedemokraterna i Örebro län | Sida 5

Nyheter

Välkommen till Sverigedemokraterna i Örebro län

Gör Sverige lagom igen, bli en del av vårt arbete för ett friskare Sverige

 

Per Söderlund

Distriktsordförande

Tel: 076-348 56 43

Postadress
Sverigedemokraterna Örebro län
Köpmangatan 59A
702 23 Örebro

orebrolan@sd.se

 • Årsfest 2017

  Av Per Söderlund den 20 februari, 2017
  0

  I samband med årsmötet den 25/3 kommer distriktet att ordna årsfest för länets medlemmar. Inbjudan har gått ut via e-post. Kontakta distriktssekreteraren, Elin Jensen, om du vill ha inbjudan i pappersformat. Helst kontakt via e-post.
  E-post: elin.jensen@sd.se
  Tel: 070-211 22 62

 • Föreläsning med Kent Ekeroth

  Av Per Söderlund den 14 november, 2016
  0

  SD-kvinnor i Örebro län och Sverigedemokraterna Örebro län bjuder in till en föreläsning om kriminalpolitik, brott och straff med

  Kent Ekeroth

  Kent sitter i justitieutskottet för Sverigedemokraterna i riksdagen och han har skrivit många motioner i ämnet. Han är en mycket uppskattad föreläsare och vi hoppas att många tar chansen att komma och lyssna! Föreläsningen är för alla våra medlemmar!

  28 november kl. 18.00

  Plats meddelas de anmälda efter att anmälningstiden gått ut.

  Vi bjuder på fika.

  Välkomna med er anmälan!

  Obs! Senaste anmälningsdag 20 november.

  Anmäl görs till Tina Pirttijärvi. Helst via mail men det går även bra att göra anmälan på telefon:
  tina.pirttijarvi@sd.se
  073-8359379073-8359379

  Välkomna!

  Sverigedemokraterna Örebro län

 • Sverigedemokraternas förslag till budget 2017

  Av jesperhansson den 27 oktober, 2016
  0

  Sverigedemokraternas budget för Region Örebro län syftar till att bedriva relevant och
  kostnadseffektiv vård för länsinnevånarna. Det är dessa som betalar vården via skattesedeln.
  Därmed har de också rätt att ställa krav på en tillfredsställande service och vård.
  Vi ser med oro på de långa vårdköerna. Att väntetiderna inom Region Örebro län är längre än
  rikssnittet drabbar patienterna. För att komma tillrätta med långa vårdköer vill
  Sverigedemokraterna minska kostnader för mindre vitala verksamheter. Istället för dyra
  integrationsprojekt och en skattefinansierad flygplats vill vi använda dessa pengar inom vården
  där de behövs som mest.

  Det är Region Örebro läns ansvar att personalen känner sig trygg på arbetsplatsen. Vi ser en
  samhällsutveckling som lett till att hot och våld förekommer på arbetsplatsen eller i dess
  direkta närhet. Vi avsätter i vår budget medel för att öka säkerheten och trygghetskänslan vid
  USÖ.

  Idag lever människor längre än någonsin. Åldersrelaterade sjukdomar som tidigare var
  ovanliga, blir allt vanligare. Detta ställer helt nya krav på vård för den äldre befolkningen.
  Sverigedemokraterna avsätter därför medel till en regionövergripande handlingsplan för
  sammanhållen vård för äldre.

  Sammantaget fokuserar Sverigedemokraternas budget på vård och hälsa. Vi prioriterar vården
  före satsningar på flygplats, kultur och politik. Vårt mål är att Region Örebro län ska erbjuda
  bra vård inom rimlig tid.

  Per Söderlund, oppositionsråd (SD) Region Örebro län
  Elin Jensen, oppositionsråd (SD) Region Örebro län

  Budget 2017 SD

 • Storregioner – en fråga för folket

  Av Per Söderlund den 25 augusti, 2016
  0

  Indelningskommitténs förslag på storregioner är ute på remiss hos landets landsting, regioner och kommuner. Förslaget på en ny regionindelning diskuterats livligt runt om i landet och meningarna går isär såväl mellan som inom partierna.

  Enligt förslaget ska Örebro län slås ihop med Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Södermanland till Region Svealand, en region med 1,9 miljoner invånare fördelat på 64 kommuner.

  Det påstås att bildandet av storregioner stärker demokratin. Detta håller inte Sverigedemokraterna med om. Makten koncentreras i den föreslagna Svealandsregionen till 149 fullmäktigeledamöter. Idag har länen sammanlagt 448 folkvalda representanter i sina fullmäktige. Antalet folkvalda minskar därmed rejält och det kommer att finnas färre folkvalda att kontakta om man som väljare vill påverka politikerna.

  Påverkan på riksdagen är ett annat argument som hörs i debatten. Små landsting har svårt att få sin röst hörd jämfört med de större länen. Det stämmer förmodligen att det blir lättare för en större region att påverka riksdagen. Detta är dock snarare ett internt problem i de olika partierna. Inom Sverigedemokraterna är detta inget bekymmer eftersom vi för löpande diskussioner med våra riksdagsledamöter.

  Det man bekvämt glömmer i sammanhanget är att de 64 kommunerna i den föreslagna Svealandsregionen kommer att få mycket svårt att göra sig hörda gentemot den nya storregionen. Man flyttar svårigheterna att påverka den ovanliggande politiken till kommunerna istället.

  Det slutliga beslutet om storregioner fattas av riksdagen. Frågan är komplex och påverkar hela landet. Innan beslut fattas i riksdagen bör folket få göra sin röst hörd i en folkomröstning. Eller är regeringen oroliga för att folket ska rösta fel?

  Per Söderlund, oppositionsråd (SD) Region Örebro län
  Elin Jensen, oppositionsråd (SD) Region Örebro län

 • Kandidera till kyrkovalet 2017 och allmänna valen 2018

  Av Per Söderlund den 29 april, 2016
  0

  Det kan tyckas långt bort men valen närmar sig med stormsteg, inte minst kyrkovalet som äger rum den 17 september 2017, och partiet centralt har redan påbörjat arbetet.

  Från och med den 1a april 2016 går det bra att skicka in sina kandidaturer inför såväl kyrkovalet 2017 som de allmänna valen 2018. Precis som tidigare år skickar man in en kandidatförsäkran, även kallad vandel, samt ett utdrag ur belastningsregistret. Notera dock att gamla handlingar från föregående val inte längre går att använda och att samtliga som önskar kandidera måste skicka in nya handlingar samt nytt utdrag ur belastningsregistret, oavsett om man är företrädare idag eller ej. Skicka in alla handlingar vid ett och samma tillfälle till Sverigedemokraterna Kandidatur, Box 2134, 103 14 Stockholm. Vid kandidatur till kyrkovalet ska även medlemsbevis från svenska kyrkan bifogas.

  När respektive val sedan närmar sig kommer varje godkänd kandidat att behöva komplettera sin kandidatur med en så kallad kandidatförklaran, en för kyrkovalet och en till två för de allmänna valen (en för kommunal nivå och en för landsting/regionnivå).

  Mer information finner du i Kandidathandlingar SD val 2017 – 2018. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta antingen din kommun eller distriktsordförande eller valadministratör Lina Boy via adressen kandidera@sd.se.