Sverigedemokraterna i Örebro län | Sida 3

Nyheter

Välkommen till Sverigedemokraterna i Örebro län

Gör Sverige lagom igen, bli en del av vårt arbete för ett friskare Sverige

 

Per Söderlund

Distriktsordförande

Tel: 076-348 56 43

Postadress
Sverigedemokraterna Örebro län
Köpmangatan 59A
702 23 Örebro

orebrolan@sd.se

 • Rapport från Reigionfullmäktige 20-21 nov (budgetdebatt)

  Av jesperhansson den 23 november, 2017
  0

  Så har då årets budgettdebatt ägt rum i Regionfullmäktige. Likt tidigare år så var det majoritetens (S, V, Mp) som röstades igenom.

  Sverigedemokraterna valde i sin budget att fokusera på vården och de problem som finns där, allt från de långa vårdköerna till arbetsmiljön och anställningsförhållanden för vår personal.
  Precis som tidgare år så innebar detta att övriga partier riktade kritik mot vår budget då vi väljer att spara in på andra områden som kultur och regional utveckling. För oss är det prioriterat att kunna garantera länets medborgare en patientsäker vård som ges i tid och samtidigt erbjuda våra medarbetare en trygg och rofylld arbetsplats med goda möjligheter till kompetensutveckling och karriärstegar.

  Själva budgetdebatten handlade mycket om de långa vårdköer som finns i sjukvården samt personalen som flyr vår organisation för att istället ta en anställning hos en privat aktör.
  Men förslagen för att komma till rätta med problemen lös med sin frånvaro. Från majoritetens håll riktade man in sig på drop-in öppet på våra vårdcentraler och från alliansen pratade man om ytterligare privatiseringar inom sjukvården, förslag som i realiteten inte kommer lösa problemen. Sverigedemokraterna valde istället att satsa pengar på personalen, dels de som redan finns i organisationen med också för att locka tillbaka tidigare personal som valt att lämna. En bättre arbetsmiljö för personalen resulterar i en friskare personal och färre sjukskrivningsantal, vilket i sin tur också innebär en förbättring för våra patienter.

  Vi valde också att minska investeringsramarna i årets budget samt att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en lista över prioriterade investeringar, något som alliansen uppmärksammade och kritiserade oss för. Frågan är om de själva förstår innebörden och effekten av de höga investeringskostnader som regionen står framför.
  De föreslagna investeringsvolymerna klaras inte med Region Örebro läns egna medel utan måste finansieras med återlån. Återlån innebär att man använder intjänade pensionsrättigheter för att för att stärka det ekonomiska kapitalet för att finansiera investeringar. Man lånar helt enkelt pengar av framtida pensioner. Det här ser vi som problematiskt då det är pengar som måste betalas tillbaka förr eller senare. För att bygga upp kapital för framtida investeringar behöver vi ett bra ekonomiskt resultat och växande egna medel.

  Sverigedemokraternas budget för 2018 finns att läsa i sin helhet här: SD Budget 2018 

  Majoritetens och alliansens budgetmotioner finns på regionorebrolan.se här kan du också hitta webbsändningar från regionfullmäkiges sammanträde.

 • Skattemedel används till propaganda mot ett demokratiskt valt riksdagsparti

  Av jesperhansson den 23 november, 2017
  0

  Många partier är idag oroliga inför valet nästa år. Speciellt oroliga är de över Sverigedemokraternas framgångar. Men jag kunde aldrig tro att de skulle sänka sig till att använda skattemedel för att bedriva politisk påverkanskampanj mot enskilda partier.

  Konferensen” Maskulinitet och politik” anordnades av Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län och hölls i Örebro i oktober nu i år. På denna konferens nämndes Sverigedemokraterna flera gånger i negativa ordalag. En programpunkt hette ”Myten om (vita) män och den politiskt artikulerade rasismen”. Föredragande var Diana Mulinari, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet och hon höll ett halvtimmeslångt föredrag om Sverigedemokraterna. Det var många angrepp på vårt parti som var tagna ur felaktigheter och antaganden och partiet blev kallade både det ena och andra.

  Förutom prat om ”rasistisk agenda”, Breiviks manifest och en massa andra oriktigheter, berättade hon på ett ringaktande sätt om hur kvinnor och ”rasifierade” kunde stödja ett sådant parti som SD. Det sätt hon beskrev de ”rasifierade” grupperna som röstar på Sverigedemokraterna på var nedlåtande och nästan föraktfullt. Hade någon annan talat om de här grupperna i dessa ordalag är jag helt övertygad om att denne skulle få epitet kastade på sig.

  Det är mycket tvivelaktigt att Region Örebro län är med och bjuder in en föreläsare som helt klart har en agenda att driva kampanj mot ett demokratiskt valt parti. Denna konferens anordnades av Länsstyrelsen och Region Örebro län i samarbete. Dessa organisationer är skattefinansierade. Att skattemedel används för politiska påverkanskampanjer mot ett enskilt parti kan inte anses demokratiskt och jag tror inte att skattebetalarna tycker att det är detta deras pengar ska gå till.

  Jag hoppas att vi slipper se att offentliga medel finansierar politiska kampanjer mot enskilda partier i framtiden.

   

  Elin Jensen
  Regionråd för Sverigedemokraterna
  Region Örebro län

   

  Med anledning av ovanstående lämnades även en interpellation in i ärendet, där en rad frågor ställs till regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S).
  Interpellationen finns att läsa i sin helhet här: interpellation propaganda

 • Region Örebro län – Delårsbokslut 2

  Av Per Söderlund den 31 oktober, 2017
  0

  I många år har svenska folket fått höra att invandringen till Sverige har varit lönsam. Vi har fått höra att vi helt enkelt inte klarar oss utan den. Sverigedemokraterna har hela tiden påstått motsatsen.

  Men så kom hösten 2015 med extremt stor asylinvandring till landet även med svenska mått mätt. Paniken som spred sig landets i kommuner och landsting var påtaglig och många kommuner aktiverade sina krisledningsorganisationer. I något som närmast kan beskrivas som panik, tilldelade regeringen extra statsbidrag till kommuner och landsting för att klara den omedelbara påfrestningen på offentlig förvaltning. En del av statsbidragen har fortsatt utbetalas även efter den direkta krisen. Man beslutade också om tillfälligt strängare gränskontroller för att inte släppa in fler asylsökande.

  När man läser delårsrapporten som behandlas av regionfullmäktige idag blir det uppenbart att vi har haft rätt även i denna fråga. Få påstår nu att invandringen är lönsam för landet och det syns också i delårsrapporten. Nu heter det istället att vi är ett rikt land och att vi har råd med så stor invandring som vi sett under många år.

  I delårsrapporten ser vi tydligt att de statsbidrag som når regionen inte täcker de kostnader som uppstått, trots att antalet asylsökande har minskat i länet sedan början av 2016.

  Enbart inom asylsjukvården beräknas man få ett underskott på 15 miljoner kronor trots stora statsbidrag. Staten tar alltså inte ansvar fullt ut för de ekonomiska konsekvenserna av den förda politiken. I Region Örebro län uppgår kostnaderna enbart för asylsjukvården till ca 80 miljoner kronor inom detta område. Till det ska läggas kostnader för de som fått uppehållstillstånd och de som befinner sig illegalt i landet.

  Hälsovalsenhetens och tandvårdsenhetens prognoser är också beräknade att ge underskott. Främst beror det på ökade kostnader för asylsjukvård och asyltandvård, fler listade patienter inom hälsoval, fler besök med tolk och fler utförare inom vårdval psykoterapi. En tydlig effekt av högt asylmottagande och en växande befolkning med utrikes bakgrund.

  Detta är bara några av de kostnader som drabbar Region Örebro län trots att vi får statsbidrag för en del av verksamheten.

  Per Söderlund, gruppledare

 • Motion – Inför kostnadsfria preventivmedel för kvinnor i fertil ålder

  Av jesperhansson den 19 oktober, 2017
  0

  Sverigedemokraternas Regionråd Elin Jensen och fullmäktigeledamot Virosa Viberg lämnade idag in en motion om att införa kostnadsfria preventivmedel till missbrukande kvinnor i fertil ålder.

  ”Många av de barn som föds av en missbrukande mamma blir omhändertagna direkt på BB. Några blir omhändertagna senare på grund av omständigheterna. Att förhindra graviditet under missbruk genom att erbjuda en bra och effektiv preventivmedelsrådgivning och kostnadsfria preventivmedel gynnar inte bara missbrukarna själva, utan även vården och minskar barns lidande.”

  Motionen finns att läsa i sin helhet här

 • Svar till Catrin Steen (Mp)

  Av jesperhansson den 17 oktober, 2017
  0

  Svar till Catrin Steen (NA 3/10)

  I Catrin Steens något spretiga debattartikel ger hon sig in i ett försök att återge en typisk miljöpartistisk bild av Sverigedemokraterna. När vi inte blir kallade för rasister, nynazister eller främlingsfientliga slänger man nu in ord som kulturfientliga och det senaste till samlingen- att vi ska vara ett hot mot det fria ordet.

  Catrin Steen utför genom sin debattartikel ett lika gammalt, som ohederligt retoriskt knep. Först tillskriver man sin motståndare åsikter denna inte har, och därefter angriper man dessa åsikter. Detta brukar inom retoriken kallas för att måla halmdockor. Steens logik är att eftersom vi inte vill använda våra gemensamma skattemedel för att bekosta kultur som särskilt lyfter fram frågor om HBTQ, genus och mångfald är vi med det ett hot mot det fria ordet.

  Flertalet förstår säkert att det fria ordet handlar om helt andra frågor än huruvida skattepengar ska användas till att lyfta fram dessa frågor. Exempelvis förstärkt direktdemokrati, fler lokala folkomröstningar, stärkt medborgarinflytande m.m. Frågor som SD försökt driva igenom både i riksdagen och lokalt, men som Mp och de övriga partierna tagit avstånd från.

  Vidare för Catrin Steen ett resonemang om att kultur har ett syfte att provocera. Det kan så vara för vissa typer av kultur, men det betyder inte att våra skattemedel särskilt ska främja sådan kultur. Eller tycker Catrin Steen att det vore klokt och ansvarsfullt att exempelvis ställa ut Lars Vilks rondellhundar enbart för att provocera?

  Catrin skriver vidare att ”de flesta politiker är överens om att vi ska ha ett kulturliv som kommenterar och speglar samhället och tvingar oss att se det med nya perspektiv”. Tvingar? Jag och Catrin har olika sätt att se på demokrati. Den dagen vi ska börja tvinga på medborgare politiskt pådrivande kulturyttringar eller perspektiv, då är demokratin hotad på riktigt.

  Det Catrin nämner i sin insändare, om SD:s förslag till revideringen av regionens kulturplan är mycket riktigt ett solklart politiskt ställningstagande och jag är glad och tacksam över att man lyfte in två av flera av SD:s förslag i revideringen. Jag har som ledamot i fokusnämnden för kultur bildning och ideell sektor inkommit med en rad olika förslag till ändringar i regionens kulturplan, eftersom planen tenderar att inte förhålla sig till saklighet ur ett jämlikhets/jämställdhetsperspektiv. Majoriteten med Mp i spetsen tycker precis tvärtom och pushar extra mycket för att lyfta fram en speciell grupp, nämligen invandrare. Majoriteten i region Örebro län tycks inte se att denna orättvisa mot de övriga länsborna, att det satsas mer på en viss grupp istället för att utgå från att alla som vill ska kunna ta del av kulturen på samma villkor. Det får givetvis stå för majoriteten men vi i SD tycker att alla medborgare ska få samma förutsättningar till kultur. Det är tydligt att Mp inte delar vår önskan att lyfta kulturarv, kulturmiljö och hembygd. Istället vill de att kulturplanen ska belysa HBTQ-certifieringar och genus.

  SD har mycket riktigt genom en motion från 2016 i riksdagen, lyft fram vikten av att uppmuntra till ökad reflektion kring vårt kulturarv och bevarandet av densamma. Givetvis ställer jag och mina partikamrater i regionen oss bakom denna motion. Catrin Steen har all rätt att tycka att detta är dåligt att bevara vårt kulturarv eftersom det fria ordet är en viktig grundsten i vårt samhälle. Jag tänker inte sjunka till samma låga nivå som Mp genom att kalla alla miljöpartister för en samling av kulturarvsfientliga krafter som gör allt i sin makt för att radera vårt svenska kulturarv och identitet till förmån för mångkultur.  För när allt kommer omkring, och som Catrin själv skriver i sitt inlägg, så behöver sjuklövern bara vakna upp ur sin sömn. Vi är många som väntar.

   

  Virosa Viberg, Sverigedemokraterna Region Örebro län

  SD-s svar på Steens artikel