Sverigedemokraterna i Örebro län | Sida 2

Nyheter

Välkommen till Sverigedemokraterna i Örebro län

Gör Sverige lagom igen, bli en del av vårt arbete för ett friskare Sverige

 

Per Söderlund

Distriktsordförande

Tel: 076-348 56 43

Postadress
Sverigedemokraterna Örebro län
Köpmangatan 59A
702 23 Örebro

orebrolan@sd.se

 • Interpellation – Angående obetalda patientavgifter

  Av Oscar Lundqvist den 12 maj, 2018
  0

  Sverigedemokraternas Regionråd Elin Jensen har lämnat in en interpellation angående obetalda patientavfgifter som nått en orimligt hög nivå. Interpellationen kommer tas upp på nästa möte den 19 juni, som direktsänds via webben på Region Örebro läns hemsida. Nedan följer den inlämnade interpellationen i sin helhet.

  Patienternas skulder till landsting och regioner ökar. Summan för hela landet är minst 1,4 miljarder kronor för patienter som inte betalat sina vårdavgifter.

   

  Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

    • Hur stor är patientskulden i Örebro län inom vården respektive folktandvården?
    • Hur ser utvecklingen av patientskulderna ut över tid?
    • Vilka åtgärder görs för att få in dessa skulder?
    • Händer det att skulder skrivs av för enskilda och i så fall, hur mycket pengar handlar det om totalt och vilka är        bedömningsgrunderna för att detta görs?

   

  För Sverigedemokraterna i Region Örebro län
  Elin Jensen

 • Interpellation – Uteblivet Besök

  Av Oscar Lundqvist den 4 maj, 2018
  0

  Sverigedemokraternas Regionråd Elin Jensen har nu lämnat in en interpellation gällande den nya kostnaden för uteblivna besök.  Interpellationen kommer tas upp på nästa möte den 19 juni, som direktsänds via webben på Region Örebro läns hemsida. Nedan följer den inlämnade interpellationen i sin helhet.

  Från 1 mars 2017 infördes en summa på minst 200 kr för den som inte avbokar sitt besök inom hälso- ­och sjukvården i Region Örebro län. Detta för att problemet med uteblivna besök var stort och att besök som avbokas i tid kan ges till annan patient och därmed öka tillgängligheten inom vården.

  Detta är en bra åtgärd även på grund av personalbristen så att de läkar-/sköterskebesök som är inplanerade blir av.

  Undantag gäller dock följande verksamheter: barnhälsovård, mödravård, STO-mottagning, ungdomsmottagning, barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdomspsykiatri, verksamhet som i författning är avgiftsbefriad (t.ex. smittskydd), screeningundersökning, labb och röntgen.

   

  Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

    • Har de nya reglerna påverkat antalet avbokade besök?
    • Betalas avgifterna för uteblivna besök?
    • Gäller denna avgift alla patienter som söker vård och uteblir/avbokar försent, i de verksamheter som berörs?
    • Vad händer om man har tolkbehov och uteblir utan att avboka i tid? Vem betalar kostnader för tolken?
    • Finns det några planer på att införa denna avgift även i några andra verksamheter än där den finns idag?

   

  För Sverigedemokraterna i Region Örebro län
  Elin Jensen

 • Distriktsårsmöte 2018

  Av Per Söderlund den 25 mars, 2018
  0

  24/4 hölls Sverigedemokraterna Örebro läns distriktsårsmöte. Ny styrelse valdes i enlighet med valberedningens förslag. Tre nya namn har tillkommit i styrelsen. Josefin Pettersson valdes till ledamot. Mats Seijboldt och Taisto Tikkanen valdes till suppleanter.

  Ordförande:   
  Per Söderlund

  Vice ordförande:
  Fredrik Dahlberg

  Andre vice ordförande:
  Patrik Nyström

  Ledamöter:
  Elin Jensen
  Tina Pirttijärvi
  Andreas Widlund
  Habib Brini
  Josefin Pettersson
  Pernilla Marberg

  Suppleanter:
  Mats Seijboldt
  Greger Persson
  Sven-Erik Kilsten
  Taisto Tikkanen

  Årsmötet beslutade att gå till val med unika valsedlar i länets fyra valkretsar.

  Valkrets Örebro-Lekeberg

  1. Gunilla Fredriksson, 70 år, Pensionär, Örebro
  2. Pernilla Marberg, 47 år, egen företagare, Lekeberg
  3. Bo Ammer, 68 år, pensionär, Örebro
  4. Josefin Pettersson, 27 år, lastbilschaufför, Örebro
  5. Sergej Salnikov, 22 år, studerande, Örebro
  6. Johan Martin Dahlström, 40 år, pumpmaskinist, Örebro
  7.Habib Brini, 69 år, egen företagare, Örebro
  8. Abraham Begallo, 55 år, egen företagare, Örebro
  9. Sigvard Blixt, 70 år, pensionär, Örebro
  10. Leif Åke Persson, 73 år, bergskoleingenjör, Örebro
  11. Daniel Spiik, 41 år, entreprenör, Örebro
  12. Magnus Ingwall, 79 år, pensionär, Örebro
  13. Daniel Edström, 38 år, Kommunalråd, Örebro
  14. Majlis Telemo, 72 år, barnsjuksköterska, Örebro
  15. Nils Gunnarsson, pensionär, Örebro
  16. Gustav Jan-Olof Dahlström, 61 år, lantbrukare, Örebro
  17.  Anders Östlund, 70 år, psykolog, Örebro
  18. Ulf Gustafsson, 59 år, projektledare, Örebro
  19. Ture Thuresson, 74 år, ingenjör, Örebro
  20. Michael Larsson, 59 år, Örebro
  21. Lena Lindén, 66 år, undersköterska, Örebro
  22. Johan Andersson, 48 år, projektledare, Örebro
  23. Lars Norrman, 71 år, pensionär, Örebro

  Valkrets Örebro läns Norra

  1. Per-Magnus Söderlund, 46 år, datortekniker, Lindesberg
  2. Mats Seijboldt, 57 år, busschaufför, Lindesberg
  3. Tina-Marina Juliana Pirttijärvi, 27 år, lastbilschaufför, Hällefors
  4. Helena Heiser, 46 år, ekonomiassistent, Ljusnarsberg
  5. Fredrik Dahlberg, 41 år, montör, Hällefors
  6. Tom Persson, 41 år, psykolog, Lindesberg
  7. Fredrik Rosenbecker, 72 år, ingenjör, Lindesberg
  8. Björn Larsson, 47 år, IT, Lindesberg
  9. Jari Matias Mehtäläinen, 55 år, redovisningskonsult, Lindesberg
  10. Andreas Widlund, 36 år, egen företagare, Nora
  11. Amanda Funk, 24 år, yrkeschaufför, Lindesberg
  12. Anders Eriksson, 59 år, arbetssökande, Lindesberg
  13. Magnus Hermansson, 47 år, säljare, Hällefors
  14. Johnny Dahlberg, 62 år, Ventilationstekniker, Hällefors
  15. Tommy Lönnström, 53, Byggnadsarbetare, Lindesberg
  16. Conny Alfredsson, 65 år, pensionär, Nora

   

  Valkrets läns Västra

  1. Patrik Nyström, 45 år, produktionstekniker, Karlskoga
  2. Taisto Tikkanen, 55 år, verkstadsledare, Karlskoga
  3. Tord Werf, 55 år, egen företagare, Karlskoga
  4. Peter Bäckman, 45 år, företagare, Karlskoga
  5. Richard Sandström, 38 år, undersköterska, Karlskoga
  6. Peter Reinholdsson, 61 år, el och instrumentkonstruktör, Karlskoga
  7. Carl Hallberg, 28 år, akademiker, Karlskoga
  8. Lars-Göran Svensson, 51 år, servicetekniker, Karlskoga
  9. Daniel Erikols, 34 år, personlig assistent, Karlskoga
  10. Christer Arvidsson, 55 år, egen företagare, Karlskoga
  11. Simon Sandström, 31 år, butiksmedarbetare, Karlskoga

   

  Valkrets Örebro läns Södra

  1. Elin Jensen, 49 år, ridinstruktör, Hallsberg
  2. Greger Persson, 51 år, administratör, Kumla
  3. Sven Erik Kilsten, 68 år, pensionär, Kumla
  4. Oscar Lundqvist, 27 år, militär skyddsvakt/soldat, Hallsberg
  5. Patrik Nyberg, 31 år, säljare, Kumla
  6. Benny Albertsson, 37 år, entreprenör, Hallsberg
  7. Henrik Wallgren, 24 år, studerande, Kumla
  8. Jussi Rinne, 37 år, grovarbetare, Hallsberg
  9. Jimmy Olsson, 44 år, egen företagare, Hallsberg
  10. Micael Svanberg, 49 år, brunnsborrare, Kumla
  11. Elisabeth Petersson, 65 år, pensionär, Askersund
  12. Börje Magnusson, 79 år, pensionär, Kumla
  13. Stefan Petersen, 56 år, Kumla

 • Andra kallelse till distriktsårsmöte 2018

  Av Per Söderlund den 9 mars, 2018
  0

  Handlingar till distriktsårsmötet hittar du här.

  ANDRA KALLELSE

  Sverigedemokraterna Örebro län

  Kallelse till distriktsårsmöte den 24 mars 2018

  Härmed kallas Sverigedemokraterna Örebro läns distriktsårsmötesombud och suppleanter till årsmöte 2018-03-24.

  Tid: 2018-03-24 kl. 10:00

  Plats: har meddelats via post och e-post.

  Handlingar: Bifogas i kallelsen. Meddela sekreteraren (Elin Jensen) om du önskar handlingar i pappersformat. Handlingar finns också att ladda ner från hemsidan.

  I det fall att mötet inte hinner bli klart under utsatt datum utan måste ajourneras, återupptas årsmötet igen 2018-04-07 kl. 10.00. Plats meddelas senare.

  Den 11 juni 2017 beslutades att i enlighet med partiets antagna stadgar hålla ett distriktsårsmöte med ombudsförfarande vilket innebär att respektive kommun i distriktet sänder ett antal ombud till distriktsårsmötet för att föra medlemmarnas talan istället för att alla medlemmar i distriktet bjuds in. Detta kan jämföras med partiets Landsdagar där respektive distrikt sänder ett antal ombud istället för alla medlemmar i partiet bjudits in.

  Till årsmötet inbjuds alla medlemmar i länet men endast ombuden har förslags- och rösträtt. Övriga har närvaro- och yttranderätt.
  OBS! Medlemmar som vill delta fast de inte är ombud skall anmäla sig via formuläret här https://tinyurl.com/ydy6n7jz senast 2018-03-14. Om ni inte har tillgång till dator går det att anmäla sig till Tina Pirttijärvi på 073-8359379 eller via e-post till aktivitet.orebrolan@sd.se.

  Med vänliga hälsningar

  Per Söderlund
  Distriktsordförande
  076-3485643
  per.soderlund@sd.se

  Elin Jensen
  Sekreterare
  070-211 22 62
  elin.jensen@sd.se

 • Distriktsårsmöte

  Av Per Söderlund den 24 februari, 2018
  0

  KUNGÖRELSE OCH KALLELSE 1

  Härmed kallas Sverigedemokraterna Örebro läns distriktsårsmötesombud och suppleanter till årsmöte 2018-03-24.

  Tid: 2018-03-24 kl. 10:00

  Plats: Har meddelats via post och e-post.

  Handlingar: Skickas med andra kallelsen. Meddela sekreteraren (Elin Jensen) om du önskar handlingar i pappersformat.

  I det fall att mötet inte hinner bli klart under utsatt datum utan måste ajourneras, återupptas årsmötet igen 2018-04-07 kl. 10.00. Plats meddelas senare.

   

  Den 11 juni 2017 beslutades att i enlighet med partiets antagna stadgar hålla ett distriktsårsmöte med ombudsförfarande vilket innebär att respektive kommun i distriktet sänder ett antal ombud till distriktsårsmötet för att föra medlemmarnas talan istället för att alla medlemmar i distriktet bjuds in. Detta kan jämföras med partiets Landsdagar där respektive distrikt sänder ett antal ombud istället för alla medlemmar i partiet bjudits in.

  Till årsmötet inbjuds alla medlemmar i länet men endast ombuden har förslags- och rösträtt. Övriga har närvaro- och yttranderätt.
  OBS! Medlemmar som vill delta fast de inte är ombud skall anmäla sig via formuläret här https://tinyurl.com/ydy6n7jz, senast 2018-03-14. Om ni inte har tillgång till dator går det att anmäla sig till Tina Pirttijärvi via e-post till aktivitet.orebrolan@sd.se.

  Med vänliga hälsningar

  Per Söderlund
  Distriktsordförande
  076-3485643
  per.soderlund@sd.se

  Elin Jensen
  Sekreterare
  elin.jensen@sd.se