Svenska folkets oro märks på SD:s framgångar | Sverigedemokraterna i Örebro län

Svenska folkets oro märks på SD:s framgångar

”Ett mångkulturellt samhälle är idén om att ett samhälle fungerar och utvecklas till det bättre genom att människor med olika kulturella influenser bygger upp det samhället. Sverige ses som ett sådant samhälle.” Expo

Av media och politiker utmålas ofta det mångkulturella samhället som något eftersträvansvärt och något som utvecklar och förbättrar Sverige. Vilken utveckling och förbättring som avses har sällan eller aldrig förmedlats av mångkulturens förespråkare.

De senast veckorna har svensk media rapporterat om flertalet sexuella övergrepp runt om i Europa och Sverige. I Stockholm, Kalmar och och Gävle utsattes flera kvinnor för övergrepp under nyårsfirandet. Förövarna i de aktuella fallen har övervägande utrikes bakgrund. Till en början valde såväl media som myndigheter att inte rapportera om övergreppen då det inträffade skulle skada bilden av det mångkulturella samhällets förträfflighet. Efter flera avslöjande i ledande internationell media kunde svensk motsvarighet inte längre blunda för det som skett utan var tvungna att rapportera om övergreppen.

Inte ens när problemen blivit så uppenbara som de är idag, viker mångkulturens vänner en tum i sin övertygelse. Istället försöker de förklara problemen med just de kulturella skillnader som de så länge vurmat för. Samtidigt förklarar de myndigt i debattartiklar och intervjuer att vi behöver mer mångkultur. Logiken lyser med sin frånvaro.

De som opponerat sig mot mångkulturen har kategoriskt stämplats som främlingsfientliga eller värre. Om förespråkarna skulle vackla i sin övertygelse skulle de, enligt sin egen logik, vara främlingsfientliga. Därmed sitter de fast i sitt resonemang och kan omöjligen ändra åsikt utan att tappa allmänhetens förtroende. Deras stora dilemma är att allmänheten har tappat tron på mångkulturens förträfflighet.

Sverigedemokraterna har under lång tid påpekat att det mångkulturella samhället har stora brister. Dessa brister börjar nu, trots medias och myndigheters mörkläggning, att uppdagas. Att svenska folket är oroliga för utvecklingen syns inte minst på Sverigedemokraternas framgångar i opinionsundersökningarna. Från mångkulturens förespråkare påstås det att folket måste acceptera att samhället förändras, oavsett vilka negativa effekter folket drabbas av. Med en fortsatt hög invandring kommer mångkulturens negativa effekter att kvarstå, troligen även att förvärras. Därför är det naturligt att folket lägger skulden för det som nu sker på mångkulturens förespråkare samtidigt som deras sympatier vänds mot det enda parti som påtalat mångkulturens brister på riktigt.

Per Söderlund, distriktsordförande SD Örebro län
Amanda Funk, talesperson för Ungsvenskarna i Örebro län