Motion – Ta bort kravet på HBTQ-diplomering i Region Örebro län | Sverigedemokraterna i Örebro län

Motion – Ta bort kravet på HBTQ-diplomering i Region Örebro län

Motion

Ta bort kravet på HBTQ-diplomering i Region Örebro län

Elin Jensen, gruppledare och oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Region Örebro län, har idag lämnat in en motion om bemötande, jämlikhet och HBTQ-diplomeringar.

Det är många områden som regionens personal måste vara insatt i och ha kunskap om för att kunna bemöta människor på ett bra sätt i verksamheterna. Det kan handla om att man ska främja patientens integritet och göra denne mer delaktig, men även om att kunna upptäcka hedersrelaterat tvång och våld, missbruk, misshandel eller annan utsatthet och eventuella omkringliggande orsaker till att en patient mår eller reagerar på ett visst vis.

Att särbehandla en enskild grupp där det läggs en massa extra resurser på bemötandet just bara för denna grupp, ser inte vi som ett verkningsfullt och effektivt sätt att på bred front arbeta med bemötandefrågan. Denna grupp ska naturligtvis ingå som en del i alla andra frågor som har med bemötande att göra och lobbygrupper behöver inte sponsras för att uppnå detta. Vi anser därför inte att HBTQ-diplomering/certifiering av regionens verksamheter är det som skattebetalarnas pengar eller de anställdas arbetstid ska gå till. Vi vill även veta hur mycket pengar som lagts på detta under de senaste fem åren.

Via följande länk kan du läsa och ladda hem motionen i sin helhet.

 2021-01-07 Motion – HBTQ-diplomering (336 kB)