Motion – Inför kostnadsfria preventivmedel för kvinnor i fertil ålder | Sverigedemokraterna i Örebro län

Motion – Inför kostnadsfria preventivmedel för kvinnor i fertil ålder

Sverigedemokraternas Regionråd Elin Jensen och fullmäktigeledamot Virosa Viberg lämnade idag in en motion om att införa kostnadsfria preventivmedel till missbrukande kvinnor i fertil ålder.

”Många av de barn som föds av en missbrukande mamma blir omhändertagna direkt på BB. Några blir omhändertagna senare på grund av omständigheterna. Att förhindra graviditet under missbruk genom att erbjuda en bra och effektiv preventivmedelsrådgivning och kostnadsfria preventivmedel gynnar inte bara missbrukarna själva, utan även vården och minskar barns lidande.”

Motionen finns att läsa i sin helhet här