Kandidaturer till distrikts- och kommunföreningsstyrelser | Sverigedemokraterna i Örebro län

Kandidaturer till distrikts- och kommunföreningsstyrelser

Det är dags att kandidera till styrelseuppdrag inom partiet.

För kommunföreningar gäller att nomineringar skall vara valberednings ordförande skriftligen tillhanda senast den 1 december. Nomineringar till val av valberedning skall vara kommunföreningsstyrelsen skriftligen tillhanda senast den 1 december föregående år.

För distrikt gäller att nomineringar skall vara valberednings ordförande skriftligen tillhanda senast den 1 januari. Nomineringar till val av valberedning skall vara distriktsstyrelsen skriftligen tillhanda senast den 1 januari.

Du kan ladda ner blankett för kandidaturer till distriktsstyrelsen här. Blanketten skickas till:

Sverigedemokraterna Örebro län
Köpmangatan 59A
702 23 ÖREBRO