Interpellation – Uteblivet Besök | Sverigedemokraterna i Örebro län

Interpellation – Uteblivet Besök

Interpellation – Uteblivet Besök

Sverigedemokraternas Regionråd Elin Jensen har nu lämnat in en interpellation gällande den nya kostnaden för uteblivna besök.  Interpellationen kommer tas upp på nästa möte den 19 juni, som direktsänds via webben på Region Örebro läns hemsida. Nedan följer den inlämnade interpellationen i sin helhet.

Från 1 mars 2017 infördes en summa på minst 200 kr för den som inte avbokar sitt besök inom hälso- ­och sjukvården i Region Örebro län. Detta för att problemet med uteblivna besök var stort och att besök som avbokas i tid kan ges till annan patient och därmed öka tillgängligheten inom vården.

Detta är en bra åtgärd även på grund av personalbristen så att de läkar-/sköterskebesök som är inplanerade blir av.

Undantag gäller dock följande verksamheter: barnhälsovård, mödravård, STO-mottagning, ungdomsmottagning, barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdomspsykiatri, verksamhet som i författning är avgiftsbefriad (t.ex. smittskydd), screeningundersökning, labb och röntgen.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

• Har de nya reglerna påverkat antalet avbokade besök?
• Betalas avgifterna för uteblivna besök?
• Gäller denna avgift alla patienter som söker vård och uteblir/avbokar försent, i de verksamheter som berörs?
• Vad händer om man har tolkbehov och uteblir utan att avboka i tid? Vem betalar kostnader för tolken?
• Finns det några planer på att införa denna avgift även i några andra verksamheter än där den finns idag?

 

För Sverigedemokraterna i Region Örebro län
Elin Jensen