Interpellation – Upphandling av förlossningsverksamheten vid Karlskoga lasarett | Sverigedemokraterna i Örebro län

Interpellation – Upphandling av förlossningsverksamheten vid Karlskoga lasarett

Interpellation

Upphandling av förlossningsverksamhet samt finansiering vid Karlskoga lasarett

Efter senaste Regionfullmäktige där vår motion om att utreda möjligheterna till att börja utföra planerade kejsarsnitt i Karlskoga föll, kvarstod dock en hel del frågor som vi önskar svar på. Vi har därför lämnat in en interpellation till Karin Sundin (S) som kommer att hanteras nästkommande Regionfullmäktige. Nedan följer den inlämnade interpellationen:

Interpellation

Den politiska majoriteten i Region Örebro län har fattat beslut om att förlossningsverksamheten med närliggande verksamheter skall läggas ut på upphandling till privata aktörer. Uppdraget beskriver inte vilka verksamheter som skall ingå i upphandlingen, dessutom saknas redovisning av de ekonomiska konsekvenser som kommer att uppstå om en privat aktör kommer in i bilden.

Vad som är känt idag är, att kostnaden för att patientsäkra förlossningen i Karlskoga utifrån den politiska majoritetens prioriteringar i regional regi kommer att öka driftkostnaderna med 20-25 miljoner kronor. En privat aktör kommer givetvis att bedriva sin verksamhet i syfte att göra vinst på sina verksamheter, vidare kommer närliggande verksamheter som kommer att ingå i en upphandling påverka Region Örebro Läns hälso-och sjukvårdskostnader starkt negativt.

 

Därför frågar Sverigedemokraterna Örebro län:

• Hur säkerställs det akuta omhändertagandet av ett nyfött barn bättre med en privat aktör?

• På vilket sätt skall neonatalsjukvården samverka med en privat aktör utifrån de krav som senare framställts i utredningar vad gäller sjuktransporter samt tillgång till neonatalläkare?

• Vilka verksamheter anser du kan säljas ut från Karlskoga lasarett?

• Anser du att kvinnosjukvården är jämlik i Region Örebro Län?

• Har det gjorts några analyser rörande de ekonomiska kostnaderna i att lägga ut förlossningen med tillhörande verksamheter på upphandling?

Via följande länk kan du läsa och ladda hem interpellationen i sin helhet.

 2020-11-25 Interpellation  – Upphandling förlossning Karlskoga (424 kB)