Interpellation – Islamsk propaganda p… | Sverigedemokraterna i Örebro län

Interpellation – Islamsk propaganda p…

Interpellation – Islamsk propaganda på Region Örebro läns hemsida

Efter en uppmärksammad artikel kom det fram att Region Örebro län tillhandahållit en broschyr kallad ”Må bra under Ramadan” som tagits fram tillsammans med en imam som var starkt religöst riktad. Vi tog krafttag direkt genom att först skicka in interpellation kring denna broschyr, samt skicka ut en insändare som ännu inte blivit publicerad. Kort efter interpellationen blev inlämnad så gick foldern helt mystiskt inte längre att komma åt från hemsidan. Nedan följer den inlämnade interpellationen i sin helhet.

Sverige är ett sekulärt samhälle och det är väldigt viktigt att det så förblir.

De foldrar som är publicerade på Regionens hemsida gällande ramadan innehåller ett otal berättelser och citat ur koranen. Under titeln ”Må bra under ramadan” tar man upp dessa berättelser och citat och ger tips på hur omgivningen ska agera ifall någon svimmar pga. vätskebrist, får huvudvärk eller halsbränna. Råden är inte helt överensstämmande med de råd man vanligtvis ger vid dessa åkommor. Svensk sjukvård ska alltid ge samma hälsoråd och inte anpassa dessa efter någon religion.

Foldern informerar även om vad fastan gör med den som är sjuk eller gravid. Sjukvården borde här starkt avråda från att fasta samt upplysa om att det är osunt att inte äta eller dricka på hela dagen för att sedan kompensera detta bortfall med att äta stora mängder nattetid.

Det borde även upplysas om att det är farligt att fasta om man jobbar inom vissa yrken där det krävs fullständig koncentration och man ansvarar för andra människor liv som till exempel chaufför eller läkare.
Pamfletten gör även en väldigt grov generalisering då den ger uttryck för att endast de som fastar är riktiga muslimer.
Det är väldigt illa att koranens budskap förs fram på Regionens hemsida. Ännu värre är det om skattebetalarnas pengar används till detta. Ingen annan skrift som innehåller så mycket kvinnoförtryck och våld skulle tillåtas citeras inom regionen. Var är nu det annars alltid så närvarande jämställdhetstänket?


Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

• Vad kostade dessa foldrar att ta fram?
• Vilka andra religioner/ideologier sprider, eller har man tänkt ska få sprida sitt budskap på Regionens hemsida?
• Om man inte har tänkt ge fler religioner/ideologier denna chans, varför diskriminerar man vissa religioner?
• Varför finns inte budskapet ”det är lika rätt att som muslim välja att avstå från att fasta” med för att stötta de muslimer som inte känner att de vill fasta men känner ett tryck från andra muslimer att det är det enda rätta?

 

För Sverigedemokraterna i Region Örebro Län
Elin Jensen

 

 

Den borttagna foldern går att hämta hem och läsa här: MÅ BRA UNDER RAMADAN