Interpellation – Angående obetalda patientavgifter | Sverigedemokraterna i Örebro län

Interpellation – Angående obetalda patientavgifter

Interpellation – Angående obetalda patientavgifter

Sverigedemokraternas Regionråd Elin Jensen har lämnat in en interpellation angående obetalda patientavfgifter som nått en orimligt hög nivå. Interpellationen kommer tas upp på nästa möte den 19 juni, som direktsänds via webben på Region Örebro läns hemsida. Nedan följer den inlämnade interpellationen i sin helhet.

Patienternas skulder till landsting och regioner ökar. Summan för hela landet är minst 1,4 miljarder kronor för patienter som inte betalat sina vårdavgifter.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

• Hur stor är patientskulden i Örebro län inom vården respektive folktandvården?
• Hur ser utvecklingen av patientskulderna ut över tid?
• Vilka åtgärder görs för att få in dessa skulder?
• Händer det att skulder skrivs av för enskilda och i så fall, hur mycket pengar handlar det om totalt och vilka är bedömningsgrunderna för att detta görs?

 

För Sverigedemokraterna i Region Örebro län
Elin Jensen