Distriktsårsmöte | Sverigedemokraterna i Örebro län

Distriktsårsmöte

KUNGÖRELSE OCH KALLELSE 1

Härmed kallas Sverigedemokraterna Örebro läns distriktsårsmötesombud och suppleanter till årsmöte 2018-03-24.

Tid: 2018-03-24 kl. 10:00

Plats: Har meddelats via post och e-post.

Handlingar: Skickas med andra kallelsen. Meddela sekreteraren (Elin Jensen) om du önskar handlingar i pappersformat.

I det fall att mötet inte hinner bli klart under utsatt datum utan måste ajourneras, återupptas årsmötet igen 2018-04-07 kl. 10.00. Plats meddelas senare.

 

Den 11 juni 2017 beslutades att i enlighet med partiets antagna stadgar hålla ett distriktsårsmöte med ombudsförfarande vilket innebär att respektive kommun i distriktet sänder ett antal ombud till distriktsårsmötet för att föra medlemmarnas talan istället för att alla medlemmar i distriktet bjuds in. Detta kan jämföras med partiets Landsdagar där respektive distrikt sänder ett antal ombud istället för alla medlemmar i partiet bjudits in.

Till årsmötet inbjuds alla medlemmar i länet men endast ombuden har förslags- och rösträtt. Övriga har närvaro- och yttranderätt.
OBS! Medlemmar som vill delta fast de inte är ombud skall anmäla sig via formuläret här https://tinyurl.com/ydy6n7jz, senast 2018-03-14. Om ni inte har tillgång till dator går det att anmäla sig till Tina Pirttijärvi via e-post till aktivitet.orebrolan@sd.se.

Med vänliga hälsningar

Per Söderlund
Distriktsordförande
076-3485643
per.soderlund@sd.se

Elin Jensen
Sekreterare
elin.jensen@sd.se