SD Region Örebro län – Budget 2022 | Sverigedemokraterna i Örebro län

SD Region Örebro län – Budget 2022

PRESSMEDDELANDE – Budget för Region Örebro län år 2022 är nu inlämnad

Sverigedemokraterna Region Örebro län har nu lämnat in sin budget för 2022 ”Vård för hela länet”. Då vi håller ekonomin i strama tyglar innebär vårt budgetförslag bland annat att inga nya lån tas upp under åren 2022-2024. Nedan följer ett urval av Sverigedemokraternas satsningar i denna budget.

Vårdskulden
Sverige befinner sig i en långdragen smittsam pandemi som de flesta av oss aldrig tidigare upplevt. Bekämpandet av smittan sätter sjukvården, och framförallt hälso-och sjukvårdspersonalen under stor press. Den under lång tid ihållande pandemin tär och förutom det dagliga arbetet med långa arbetspass, hög andel övertid och en vardag långt bort från nära och kära, byggs även en stor skuld av uppskjuten vård upp. Vård som fått skjutas på framtiden för att man måste prioritera pandemins patienter och de svårast sjuka i första hand.

Sverigedemokraterna satsar därför i sin budget 75 miljoner kronor på att börja arbeta bort vårdskulden.

Särskild lönesatsning på vårdpersonal
Sjukvården är den största och viktigaste uppgiften Region Örebro län har och det är också där Sverigedemokraterna lägger störst satsningar. Svensk sjukvård kännetecknas idag av bristande tillgänglighet, personalbrist, långa vårdköer, vårdplatsbrist, hög sjukfrånvaro, hyrläkare och personal som vänder sig till en annan arbetsgivare. Vårdpersonalen på våra sjukhus gör ett fantastiskt arbete trots personalbrist, stängda vårdplatser och ökat tryck i vården. Det går inte att i kronor och ören värdera de insatser denna arbetsgrupp dagligen utför. För att kunna behålla erfarna medarbetare måste kunskap och erfarenhet löna sig. Kunniga medarbetare med lång erfarenhet slutar när löneskillnaden mellan dem och nyexaminerade sjuksköterskor krymper till nästan ingenting.

Sverigedemokraterna satsar därför i sin budget 60 miljoner kronor på en särskild lönesatsning för vårdpersonal.

Extra semestervecka för vårdpersonal som är kopplad till Covid-vården
Under pandemin har personalen inom hälso- och sjukvården tagit ett extremt stort ansvar för att vården ska fungera. Det är inte ovanligt att arbetsscheman samt semesterperioder har förändrats utefter hur pandemiläget ser ut. Utöver att personalen har fått ett speciellt tillägg efter hur de arbetat med Covid-sjuka patienter så har ingen kompensation utgått mer än en extra ersättning för flyttade semesterveckor. Personalen inom de verksamhetsnära vårdformerna har visat på flexibilitet och lojalitet, semesterplaneringen för den enskilde har varit svår att planera eftersom de anpassat sig till arbetsgivarens önskemål och behov.

Sverigedemokraterna satsar därför i sin budget 13 miljoner kronor på att ge Covid-vårdens personal en extra semestervecka.

Patientsäkra förlossningsvården i Karlskoga
Sverigedemokraterna anser att situationen inom förlossningsvården i Region Örebro län inte är en plötslig händelse, utan menar att de satsningar som uteblivit, nu får till följd att berörda verksamheter drabbas hårt. Vi avsätter medel till att patientsäkra förlossningsvården genom ökade resurser till både personal samt fortbildning och teknik. Sverigedemokraterna tillför ekonomiska medel i vårt budgetförslag och står fast vid att förlossningsverksamheten vid Karlskoga lasarett kan återöppnas i egen regi.

Sverigedemokraterna satsar därför i sin budget 7 miljoner kronor på att patientsäkra och att återöppna förlossningsvården i Karlskoga.

Kollektivtrafik för en levande landsbygd
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig i hela regionen. Neddragningar av busslinjer på landsbygden är förödande för de människor som valt att leva och verka utanför våra städer. Vi tillför därför göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för våra medborgare som bor på landsbygden. Medan det varit svårt att upprätthålla vissa linjer på grund av få resande, bör särskilda satsningar i dessa delar av länet göras med anropsstyrd trafik och med flextrafik.

Sverigedemokraterna satsar därför i sin budget 20 miljoner kronor på att förstärka kollektivtrafiken för regionens landsbygd.

Återinför primärjouren i kirurgi, ortopedi och urologi vid Lindesbergs lasarett
Borttagandet av primärjouren i kirurgi-ortopedi och urologi får svåra konsekvenser för den norra delen av regionen. Dessa konsekvenser drabbar såväl näringsliv, tillgängligheten på ambulanser samt försvårar mycket, främst för äldre medborgare att söka vård i rätt tid.

Sverigedemokraterna satsar därför i sin budget 7 miljoner kronor på att återinföra primärjouren i kirurgi, ortopedi och urologi vid Lindesbergs lasarett.

Kontaktpersoner:

Elin Jensen
Oppositionsråd (SD)
elin.jensen@sd.se
070-211 22 62

Patrik Nyström
Oppositionsråd (SD)
patrik.nystrom@sd.se
070-510 91 31