Årsmöte 2015 | Sverigedemokraterna i Örebro län

Årsmöte 2015

Handlingar till årsmötet hittar du här. Stäng frågan om lösenord och registrering vid Dropbox. Lösenordet till dokumentet hittar du i kallelsen som du fått hem med post.

Kommunföreningsordförandenas förslag på valberedning hittar du här. Använd samma lösenord som till de andra handlingarna för att öppna dokumentet.

Styrelsens yttrande över valberedningens förslag hittar du här. Använd samma lösenord som till de andra handlingarna för att öppna dokumentet.

I kallelsen står att du behöver programmet Winrar eller liknande för att öppna filen. Det behöver du inte. Däremot behöver du programmet Adobe Acrobat för att läsa filen. Ladda hem programmet här.

Handlingar:

https://www.dropbox.com/s/akehmnkszw3iqu9/%C3%85rsm%C3%B6te2015.pdf?dl=0

Förslag på valberedning:

https://www.dropbox.com/s/ynxg8o888jok0y9/F%C3%B6rslag%20till%20valberedning%20f%C3%B6r%20Sverigedemokraterna%20%C3%96rebro%20l%C3%A4n.pdf?dl=0

Styrelsens yttrande över valberedningens förslag:
https://www.dropbox.com/s/zrn64spyw1jf59u/Yttrande%20om%20valberedningens%20f%C3%B6rslag%20till%20styrelse.pdf?dl=0