Årsmöte | Sverigedemokraterna i Örebro län

Årsmöte

Den 25:e mars hölls SD Örebro läns årsmöte. En stor del av styrelsen fick förnyat förtroende att fortsätta sina uppdrag och tre nya suppleanter valdes in i styrelsen.

Efter årsmötet hölls middag med underhållning och dans för länets medlemmar. Jimmie Åkesson höll tal före middagen. Senare spelade han med sitt band och signerade sin nya bok.

Styrelsen 2017

Ordförande:   
Per Söderlund (omval)

Vice ordförande:
Fredrik Dahlberg (omval)

Andre vice ordförande:
Patrik Nyström (nyval, tidigare suppleant)

Ledamöter:

Elin Jensen (omval)
Tina Pirttijärvi (omval)
Andreas Widlund (omval)
Habib Brini (omval)
Greger Persson (nyval, tidigare suppleant)
Pernilla Marberg (nyval, tidigare suppleant)

Suppleanter:
Virosa Viberg (nyval)
Jimmy Olsson (nyval)
Sven-Erik Kilsten (nyval)

 

Jimmie Åkesson och delar av styrelsen.