Andra kallelse till distriktsårsmöte 2018 | Sverigedemokraterna i Örebro län

Andra kallelse till distriktsårsmöte 2018

Handlingar till distriktsårsmötet hittar du här.

ANDRA KALLELSE

Sverigedemokraterna Örebro län

Kallelse till distriktsårsmöte den 24 mars 2018

Härmed kallas Sverigedemokraterna Örebro läns distriktsårsmötesombud och suppleanter till årsmöte 2018-03-24.

Tid: 2018-03-24 kl. 10:00

Plats: har meddelats via post och e-post.

Handlingar: Bifogas i kallelsen. Meddela sekreteraren (Elin Jensen) om du önskar handlingar i pappersformat. Handlingar finns också att ladda ner från hemsidan.

I det fall att mötet inte hinner bli klart under utsatt datum utan måste ajourneras, återupptas årsmötet igen 2018-04-07 kl. 10.00. Plats meddelas senare.

Den 11 juni 2017 beslutades att i enlighet med partiets antagna stadgar hålla ett distriktsårsmöte med ombudsförfarande vilket innebär att respektive kommun i distriktet sänder ett antal ombud till distriktsårsmötet för att föra medlemmarnas talan istället för att alla medlemmar i distriktet bjuds in. Detta kan jämföras med partiets Landsdagar där respektive distrikt sänder ett antal ombud istället för alla medlemmar i partiet bjudits in.

Till årsmötet inbjuds alla medlemmar i länet men endast ombuden har förslags- och rösträtt. Övriga har närvaro- och yttranderätt.
OBS! Medlemmar som vill delta fast de inte är ombud skall anmäla sig via formuläret här https://tinyurl.com/ydy6n7jz senast 2018-03-14. Om ni inte har tillgång till dator går det att anmäla sig till Tina Pirttijärvi på 073-8359379 eller via e-post till aktivitet.orebrolan@sd.se.

Med vänliga hälsningar

Per Söderlund
Distriktsordförande
076-3485643
per.soderlund@sd.se

Elin Jensen
Sekreterare
070-211 22 62
elin.jensen@sd.se