Sverigedemokraterna i Örebro län

Nyheter

Välkommen till Sverigedemokraterna i Örebro län

Gör Sverige lagom igen, bli en del av vårt arbete för ett friskare Sverige

 

Per Söderlund

Distriktsordförande

Tel: 076-348 56 43

Postadress
Sverigedemokraterna Örebro län
Köpmangatan 59A
702 23 Örebro

orebrolan@sd.se

 • Mari Boman höll utbildning för de nya ledamöterna

  Av Oscar Lundqvist den 10 november, 2018
  0

  Den 8 november höll vår Riksombudsman Mari Boman en utbildning i Örebro för länets nya ledamöter. Syftet var att lära sig vad partiets riktlinjer är, samt hur det parlamentariska arbetet fungerar. Ett visst fokus landade på skillnaderna mellan den organisatoriska styrelsen och den parlamentariska gruppen. Något som även påtalades var vikten att protokollföra samtliga gruppmöten och efter justering skicka ut dessa till samtliga i gruppen, så alla har lätt tillgängligt om vad som beslutats och vem som skall göra vad.

  Vi börjar nu så smått närma oss årsmötesperioder, så framtida utbildningar inom partiet kommer dröja fram tills 2019.

 • Valmanifest 2018

  Av Oscar Lundqvist den 28 augusti, 2018
  0

  Ni har väl inte missat vårt valmanifest?

  Nu finns den i digitalt format för samtliga att hämta hem, inom närtid finns den även tillgänglig i fysiskt format.

  Klicka på bilden för att läsa och hämta hem foldern.

   

 • Motion – Kostnader för Språktolk

  Av Oscar Lundqvist den 4 juni, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Örebro län har lämnat in en motion som har för avsikt att sänka våra utgifter för språktolkar. De signaler som sänds ut i det system vi har idag är att du inte behöver integrera dig i vårt land och du behöver inte heller lära dig språket. Vi bjuder istället på, en för dig, avgiftsfri tolk för resten av ditt liv. Det måste bli en förändring till det bättre på detta, inte bara sett utifrån integrationen utan också rent ekonomiskt. Nedan följer den inlämnade motionen i sin helhet.

  Sverigedemokraterna anser att det svenska språket är nyckeln till att kunna bli en del av samhället. Vi har förståelse för att språktolk måste finnas för de som är nyanlända och har bott i Sverige en kortare tid. Vi anser dock att det är en skyldighet att lära sig språket i det land man har valt att bosätta sig i.

  De signaler som sänds ut i det system vi har nu är att du behöver inte integrera dig i vårt land och du behöver inte lära dig språket, vi håller med avgiftsfri tolk för resten av ditt liv. Det är förödande för vårt land att det finns människor som lever hela sina liv här utan att lära sig språket. Hur ska dessa kunna bli en del av vårt samhälle?

  Incitamenten att lära sig svenska ordentligt är låga när man hela livet kan få tolk vid varje givet tillfälle. Om ansvaret för tolkkostnader istället belastade den enskilde efter de första åren skulle fler lära sig svenska fortare.

  Det är rimligt att vi inför ett krav att efter fyra års boende i Sverige ska man bekosta sin egen språktolk även om man inte behärskar svenska språket. Avgiften skall dock kunna efterskänkas i de fall den med tolkbehov på grund av ålder eller funktionsnedsättning saknar förmåga att lära sig det svenska språket.

  Vi Sverigedemokrater anser även att regionen ska satsa på telefon och/eller videotolkning och att detta alltid ska vara förstahandsval i regionens verksamhet när tolk krävs. Fördelarna är många. Tolkarna kan jobba effektivare, man slipper resor och den tid det tar mellan olika uppdrag, en telefon/video-tolk kan snabbare ta uppdrag och inställda läkarbesök på grund av utebliven tolk minimeras. Det kan också vara lättare för patienten att berätta om sina åkommor inför en tolk man inte ser utan bara hör genom att man blir mer anonym.


  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna regionfullmäktige besluta

  • Att den som bott i Sverige i fyra år eller mer får bekosta språktolktjänst själv. Avgiften skall dock kunna                      efterskänkas i de fall den med tolkbehov på grund av ålder, funktionsnedsättning eller medicinska skäl saknar          förmåga att lära sig det svenska språket eller tappat sina språkkunskaper.

  • Att telefon/videotolk används i största möjliga mån.

   

  För Sverigedemokraterna i Region Örebro län
  Elin Jensen, Habib Brini och Per Söderlund

 • Interpellation – Islamsk propaganda på Region Örebro läns hemsida

  Av Oscar Lundqvist den 27 maj, 2018
  0

  Efter en uppmärksammad artikel kom det fram att Region Örebro län tillhandahållit en broschyr kallad ”Må bra under Ramadan” som tagits fram tillsammans med en imam som var starkt religöst riktad. Vi tog krafttag direkt genom att först skicka in interpellation kring denna broschyr, samt skicka ut en insändare som ännu inte blivit publicerad. Kort efter interpellationen blev inlämnad så gick foldern helt mystiskt inte längre att komma åt från hemsidan. Nedan följer den inlämnade interpellationen i sin helhet.

  Sverige är ett sekulärt samhälle och det är väldigt viktigt att det så förblir.

  De foldrar som är publicerade på Regionens hemsida gällande ramadan innehåller ett otal berättelser och citat ur koranen. Under titeln ”Må bra under ramadan” tar man upp dessa berättelser och citat och ger tips på hur omgivningen ska agera ifall någon svimmar pga. vätskebrist, får huvudvärk eller halsbränna. Råden är inte helt överensstämmande med de råd man vanligtvis ger vid dessa åkommor. Svensk sjukvård ska alltid ge samma hälsoråd och inte anpassa dessa efter någon religion.

  Foldern informerar även om vad fastan gör med den som är sjuk eller gravid. Sjukvården borde här starkt avråda från att fasta samt upplysa om att det är osunt att inte äta eller dricka på hela dagen för att sedan kompensera detta bortfall med att äta stora mängder nattetid.

  Det borde även upplysas om att det är farligt att fasta om man jobbar inom vissa yrken där det krävs fullständig koncentration och man ansvarar för andra människor liv som till exempel chaufför eller läkare.
  Pamfletten gör även en väldigt grov generalisering då den ger uttryck för att endast de som fastar är riktiga muslimer.
  Det är väldigt illa att koranens budskap förs fram på Regionens hemsida. Ännu värre är det om skattebetalarnas pengar används till detta. Ingen annan skrift som innehåller så mycket kvinnoförtryck och våld skulle tillåtas citeras inom regionen. Var är nu det annars alltid så närvarande jämställdhetstänket?


  Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

  • Vad kostade dessa foldrar att ta fram?
  • Vilka andra religioner/ideologier sprider, eller har man tänkt ska få sprida sitt budskap på Regionens hemsida?
  • Om man inte har tänkt ge fler religioner/ideologier denna chans, varför diskriminerar man vissa religioner?
  • Varför finns inte budskapet ”det är lika rätt att som muslim välja att avstå från att fasta” med för att stötta de             muslimer som inte känner att de vill fasta men känner ett tryck från andra muslimer att det är det enda rätta?

   

  För Sverigedemokraterna i Region Örebro Län
  Elin Jensen

   

   

  Den borttagna foldern går att hämta hem och läsa här: MÅ BRA UNDER RAMADAN

 • Debattartikel – Vänstervriden attack från Länsteaterns scen

  Av Oscar Lundqvist den 24 maj, 2018
  0

  Blev som politiker inbjuden till besök på Länsteatern i Örebro för samtal och för att se pjäsen ”Imorgon är nu”. Den beskrivs som: ”Vårens stora satsning” och ”ett brett epos som tar oss genom Örebros nittonhundratalshistoria.” Skådespelarna och de övriga anställda gör alla ett jättebra jobb, men jag vill ändå delge min reflektion på pjäsen och den inriktning på kulturen som den visar på.

  Teater kan beröra, ge kängor, även vara politisk, naturligtvis, bland mycket annat. I den här pjäsen går man igenom samhällsutvecklingen ur ett perspektiv väldigt inriktat på socialdemokratin, och det är egentligen inte konstigt, då de varit en stor del av utvecklingen under 1900-talet. Men att ha ett socialdemokratiskt perspektiv genom hela pjäsen och sedan skrika ut påståendet att Sverigedemokraterna är nazister och ”som Trump” utan att med ett enda ord nämna det som socialdemokratin var ansvariga för under 1900-talet vad gäller rasbiologiska institut, tvångssteriliseringar och samröre med ett visst parti i Tyskland är rentav löjeväckande.

  Än en gång bekräftades tyvärr den vänstervridna inriktningen som finns inom kulturen i dag. En mer nyanserad skildring och slopande av direkta politiska påhopp hade gjort att jag kunnat lämna teatern med en bättre eftersmak.

  Visserligen är kulturens uppgift delvis att utmana och ifrågasätta, men det är skillnad på att kritisera och att attackera. Det är rimligt att anse att en kulturinstitution som till stor del finansieras med skattebetalarnas pengar ska leverera kultur som vi alla kan uppskatta och konsumera utan att bli utsatta för ett så snedvridet perspektiv där man silar mygg och sväljer kameler.

   

  Elin Jensen (SD)
  Oppositionsråd Region Örebro län

   

   

  Artikeln finns publicerad här: https://www.na.se/artikel/opinion/debatt/vanstervriden-attack-fran-lansteaterns-scen