Återigen går Sverigedemokraterna fram med riktade satsningar där vi prioriterar vårdpersonalens arbetssituation, löner samt möjligheter till att låta arbetslivserfarenhet synas i lönekuvertet. Kvinnosjukvården har legat i fokus i Sverigedemokraternas tidigare budgetförslag och vi budgeterar inte annorlunda i årets förslag. Vi SKA ha två förlossningskliniker i Region Örebro län och tillför riktade medel för detta. Väntetiderna […]

läs mer